VEDA HUTBESİ'NDEN
İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ TESPİTLER

01-Canlarınız (hayatınız),mallarınız,haysiyet ve şerefiniz ölünceye kadar her türlü saldırıdan korunmuştur.   Mukaddestir.

02-Size bıraktığım iki emanete(Kur’an ve Sünnet’e) sımsıkı yapışın,birbirinizin boynunu vurmayın.

03-Kimin yanında bir emaneti varsa ;onu hemen sahibine versin.

04-Sermayeniz konusunda haksızlık etmeyin.

05-Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.

06-Kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.

07-Kasten adam öldüren cezalandırılır.

08-Allah’ın helal ettiği şeyleri insanlara haram etmeyin.

09-Kadınların haklarını gözetin. Bunda  Allah’tan çekinmenizi tavsiye ederim.

10-Kadınlara en iyi bir şekilde davranın.

11-Kadınların sizin üzerinizde hakkı olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakkı vardır.

12-Kadınlar üzerindeki hakkınız;aile yuvasını hiç kimseye çiğnetmemeleridir.

13-Kadınların da sizin üzerinizde hakları;her türlü yiyecek ve giyimlerini temin etmenizdir.

14-Müslüman Müslümanın kardeşidir.

15-Bütün  Müslümanlar  da  kardeştir.

16-Kardeşlerinizin mallarını rızası olmadıkça  almanız helal olmaz.

17-Kendinize de zulmetmeyiniz.

18-Kendinizin de üzerinizde  bir hakkı vardır.

19-Allah yanında en kıymetli olanınız; Allah’a en çok saygı göstereninizdir.

20-Allah saygısı- ölçüsünden- başka, hiç kimsenin birbirine karşı üstünlüğü yoktur.

21-Mirası hakkınca dağıtın. Haksızlık yapmayın.

22-Hepiniz Adem’in çocuklarısınız.(Hepiniz eşitsiniz)