Hafıza yeteneğinizi artırın ve  kullanın

             - Bugüne dek, özellikle 1990'dan günümüze kadar hafıza, zeka, başarı, iletişim, anlayış vb. gibi insanın enfüsî dünyasını ilgilendiren; "Başarının sırlı anahtarı", "Başarının kilometre taşları", "Hafızada tekniğin son noktası, "Muvaffak olmanın yolları", "Zeka iz düşümü" gibi binlerce eser yazıldı-çizildi. Ve halen gündemin sıcak kanadını teşkil ediyor ve insanlar yaşadığı müddetçe gelişen ülke için vazgeçilmez bir ana menü

             - Bu kitapların çoğu, Bilim-Teknik ve bununla ilgili makaleleri okuyup tahkik etmeye çalıştım. Konuya girmeden; 1997 ve bazı Bilimsel-Teknik dergilerinde çıkan "Hafıza ve Zeka" faktörünü açıklayalım.

            - Zekanın %80 ve küsuratıyla irsi (Kalıtsal) olduğu çoğunluk bilim adamlarının ittifakına sahiptir. Bunun yanında %12, %17 gibi çevre faktörü çalışmalarıdır.

            - Hafıza ise, kalıtsal değil, bilakis, eğitim ve uyumlu beceri seanslar sonucu mükemmel hafıza olmasa da, vasatın üzerine çıkılabilir. Filvakie, Gerçekte zeka ve hafızaya mükemmel şekliyle Allah’ ın nasip ettiği kullar (dahiler, fikirler, ümmila) müstesna

 
            - 20 yıllık tahsili 3 ayda yapanlar, 3 günde hafız olanlar, 1 milyon hadis ezberleyen insanların ayrıcalığından şüphe yok. O günlerde böyle imkanlar yoktu (Bilgisayar, dev eser) Bu günde onlar gibi insan bulmak zor. O zaman aşağıdaki hulasa, basit fakat derin ve ilmi-hassas görüşlere göz atalım.

= MÜTEFEKKİR REŞHALARI =

-          Başarının asansörü yoktur. Oraya merdivenle çıkılır.
-          İlmin evvelinde otoyol yoktur. Patika yoldan sonra, otoyol gelir.
-          İlim sofrasına acı soğanla başlanır. Bal sonunda yenilir.
-             Tek tuşla ilim öğrenilse idi, bilgisayar ulema kesilirdi.
-          Hafızanın en iyi dostu dikkat ve rikattir.
-          Ezberleyeceğin menüyü en az annen kadar tanımalısın.
-          Düşünmeden çalışan 7 saat, düşünüp 1.2 saat çalışmaktan kötüdür.
-          Bazen 40 dk. düşünen insan 1. gün çalışan maden işçisinden daha fazla yorulur. Fakat hafızanın kapısını açmış olur.
-          Galibiyetler, çalıştıkça veya o iş üzerine yoğunlaştıkca inkişat eder. Hafızada, hafızayı yordukça açılır.
-          Hafıza yumağı (Beyin) papatya gülü gibi gün geçtikçe yumağı zorladıkça o branşla sulandıkça filizlenir.
-          Anadan doğma dahi yoktur. Dahilerin hayat hikayesi hatırlanırsa 22 saat deney yapıp 1000 defa aynı işi  14 yıl uğraşan dahiler ancak hedefe vardılar.
-          Olağanüstü zeka olağan üstü insanlarda olur, oda olağanüstü düşüne düşüne buna ulaşmıştır.

 

= HAFIZAYI VE BASİRETİ ARTIRAN 5 ŞEY =

-          Gözünü harama karşı kapamak.

-          Şehveti tahrik eden şeylerden kaçınmak.

-          Menfi olan her şeyden kaçınmak.

-          Zahiri sünneti seniye ile mamur etmek.

-          Haram olacağı şüpheli şeylerden kaçınmak

 

İbrahim Hakkı Hazretlerinin (Marifet Namesinden) Hafıza İle İlgili Bilgi

 -          Hayvan artığı, özellikle fare artığı yememek

-          Kokuşmuş, küflenmiş ve artık kalan yemek yememe.

-          Hakkımız olmayan (Haram) meyve ve ham meyve yememe.

-          Bir eseri bitirmeden başka esere, o da  bitmeden başkasına geçme, hafızayı azaltır.

       Metin Ezberlerken

-          Akşam yemeğinde hafif sindirimli yiyecek ve az yemeli.

-          Metni en az 10 defa yatmadan dikkatli, şuurlu ve samimi şekilde okunmalı

-                        Arkasından tevkifi-ilahi için dua edilmeli.

-          Metinden ve duadan sonra kimseyle konuşmamalı ve dünyevi şeyler düşünmemeli.

-          Metni düşünerek, hatırlayarak yatmalı ki zihin beyin onu sabaha kadar öğütüp pişirmeli

-          Sabah fecir saatinde (Namaz Vaktinde) namazı kılıp tekrar abdest alınmalı. Ezberlenecek metne bakıp ezber yapmalı ki, zaten karşında sabaha kadar beynin işlediği, öğüttüğü sofra var. Artık 2 saat yemesi senin.

-          Sabahın nimetinde istifade edilmeden hafız olanlar, oldum diyenlere itibar etmemelisiniz. Bu olsada, dışı güzel içi çürük elma gibi foslak ve kuvvetsizdir.

 

ULEMALARDAN  ÖNEMLİ  NOTALAR

-          Az yemek, çok oruç (Riyazet)

      -          Çok yemek yiyenin midesi işler, az yiyenin katası işler.

-          Az uyku çok mesaj

-          Çok uyanın hayatı kısalır, az uyuyanın ömrü uzun olur.

-          Geceden istifade edip, seherin ilacından nasip olmayan, aç kimsenin elmayla karnını doyurmaya benzer.

-          Haramla bakınca, hafızadaki tahribat büyür.

-          Bir harama baktım, binlerce hücremin kaybolduğunu hissettim. Benim lugatımda unutma (forpat) yoktur. (İmam Şafii)

-          Bilgisayarsız dünyada, İmam Buhari yetişir. Bilgisayarlı dünyada Bill Gates yetişir. (İmam Buhari binlerce hadisi senet-rualileri karıştırmadan tıkır tıkır söylerdi.)

-          "fecrin, (seherin) nimetinden çok istifade ediniz."  Kur'an ayetleri ve hadis-i şeriflerden

-          Herkesin gaflette olduğu zaman, çalışan, gafletin düşmanıdır. Çok dünyevi şeyleri düşünen az ezber yapar.

-          Tam ezber, kendini tam vermekle olur. (Beyin-Ortam-Anlayış)

-          Ezber anında, sadece ezber düşünen hedefine ulaşır.

-          Hafıza küçük delik gibidir. Zorladıkça, açtıkça delik büyür

 

     MUVAFFAK OLMANIN PRENSİPLERİ      (Prof. Dr. Ali Fuat Başgil)

-          Çalışman için müsait gün ve zaman arama. Her boş vaktini müsait haline getir, hayatını kuvvetlendir.

-          Başladığın bir işi, ertesi güne bırakma. Bir eseri ne kadar tamamlarsan (bitirirsen) ondan istifade o kadar fazla olur.

-          Her günün derdi ve işi ayrıdır. Bugünün işini yarına erteleme.

-          İmam Gazaliyle muazzam eser İhya-ı Ulum' u nasıl bir çalışmayla vücuda getirdin sorusuna: "Bir zamanda yanız bir fasıla, bir bahis bir bab bir mesele üzerine çalışarak oluştu" demiş. Bir zamanda tek iş yap.

-          Fikri çalışmalar için, aynı saatte devamlı, tertipli günde 2-3 saat katidir. Mermeri delen damla damla suyun devamlılığıdır. İbni Sina dünyaca ünlü (Kitabuşşşifa) sını her gün sabah Namazından sonra Bağdat daki bir caminin büyük kandili altında kuşluk vaktine kadar takriben - 2 saat içinde çalışmakla oluştu. Fransız edebi EMİLA ZULA aynen gülük 2-3 saat çalışmayla dev eserlerinin oluştuğunu  söyler.