Türkiye'nin En Kapsamlı Kitap Özetleri Web Sitesi

Diğer Kitaplar

GERÇEĞE DOĞRU-3

Çalışmak ibadettir. Ancak bu farzların yerine getirilmesi hususunda ihmal ve tembellik gösterilmemesi ve haramlardan kaçınılması şartlarına bağlıdır.

Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Allah (cc)’de bunun için kainatı yaratmıştır.

  Rabbimizin de kainatla alakası yaratıcılıktır. Usta eserin içinde olamaz.

  Akıl mahluktur, Halıkını ihata edemez. Yani hakkıyla kavrayamaz, layıkıyla bilemez.       

“İki cihanın güneşi (asm) olmasaydı; insanları aydınlatmaya yıldızlar yetmezdi.” 

“Ağacından düşen yaprak, rüzgarın oyuncağı olur.” 

Şeytan kötüdür, ama nice iyiliklere basamak olmuştur. İblise her itaat alçalış, her isyan yükseliştir. Ondan kaçan Rabbe koşmaktadır. 

Allah her ruha uygun bedenler yaratmıştır. 

İman, ibadet sayesinde hiç eskimeden hep yeni kalabilir. 

Kadın peygamber gelmemiştir. Çünkü peygamberlik ağır bir yük, güç bir vazifedir. Kadın ise yaradılışı itibariyle nazik ve zayıf olduğu için böyle ağır ve zor bir işin üstesinden gelemez. Peygamberler çeşitle bela, sıkıntı, iftira ve hakaretlere maruz kalmıştır. Kadınların bunlara sabretmesi ve mücadeleye girmesi imkansızdır. Ayrıca kadınların biyolojik yapısı, yani adet görmesi, lohusalığı, çocuğu peygamberliğine engeldir. 

Şansla iş görmeye başlayan insan kendisini boşlukta hisseder, tesadüflere inanır, sabah akşam kalbini, ruhunu, hatta hayatını bir stres, bir heyecan, bir telaş içinde bırakır. İslam'da şans, talih gibi sözlerin yeri yoktur. Dinimizde kader vardır, tevekkül vardır. Allah’tan gelene rıza vardır. 

“Nasihat yararsız olsaydı, Allah, peygamber mi gönderirdi?..”    M. Fethullah Gülen 

“İnsan, bir kitaba girdiği gibi çıkmaz...”   Kemal Ural 

Cinler şekil değiştirebilme özelliğine sahip oldukları için ufo şeklinde de insanları yanıltabilirler. Işık hızının yaklaşık %99’u kadar bir sürate sahip olup, ömürleri bizim zamanımıza göre 1000 yıldır. Çok yaşadıkları için geçmişten haber verebilirler. Ruh çağırma seanslarında ruh diye gelip insanları kandırırlar. Üstün bir insanla mukayese edilirlerse, onların en üstünleri bile geride kalır. İnsanları zayıf taraflarından yakalayarak kendilerine taptırmaktan zevk alırlar. 

Bazı çevreler, fennin her keşfini, dine karşı kazanılmış bir  zafer gibi ilan ediyorlar. Bu, fenni inkar eden batıl din için doğru olabilir. Ama müslüman için bu keşifler, Allah’ın kudret kitabı olan şu kainattan bir sırrın daha çözülmesi olarak yorumlanır. 

Kuran-ı Kerim’de bugünkü medeniyet fenleri açıkça haber verilseydi, insanlık alemi asırlarca bi hakikatleri akla sığıştıramayacak, belki de inkara sapacaktı. 

“Zorluklara değil, zaaflarımıza yenik düşeriz.” 

“Rabbini bilen haddini bilir.” 

“Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.”   Sözler 

Din bir imtihandır, insanlara yapılan bir tekliftir. 

“Akıllı insan, akla kaldıramayacağı yükü yüklemeyendir.” 

Akraba evlilikleri ile o ailede olmayan bir hastalığın veya sakatlığın ortaya çıkması söz konusu değildir. Basın-yayın tesirli olan yahudi güdümlü zihniyet, bilerek buna alet olarak akraba evliliğini her halükarda kötü gösterir. Asil ailelerin korunması akraba evliliği ile olur. 

Annede bulunan X kromozomuyla babanın X kromozomu birleşirse XX yani kız çocukları olur. Annedeki X babadaki Y kromozomuyla birleşirse çocuk XY yani erkek olur. 

Bir insanı İslam’ı inkar kaydıyla fiil yaptığını kesin bilmedikçe onu kafir olarak nitelendiremeyiz. Söylediği yaptığı şeyler küfür olabilir, fakat ona kafir diyemeyiz. 

3’ten önce 2; 2’den önce 1 var. 1’den önce ise sayı yok. 1 olan Allah’tan önce de bir şey yoktu.

  Yıldız falı olan astroloji ilminin aslı vardır ama Kuran-ı Kerim dışındaki semavi kitapların tahrif olması gibi, asırlar içinde tahrif olup gitmiştir. Bugün yıldız falı veya astroloji adı altında takdim edilen bilgiler, birer hurafeden başka bir şey değildir. Bu ilim Yuşa (as) a verilen bir mucizedir. Bu peygamberin kavmi ne zaman hastalanacaklarını, öleceklerini vs. güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden öğrenirlerdi. Fakat bu kavim yoldan çıkınca Davut as gönderildi. Savaş yaptıklarında ölmeyeceğini öğrendikleri kişileri savaşa süren bu kavme Hz. Davut yenilecekken Allah, güneşi onlara kapayıp, saatleri şaşırttı. Böylece onlar başarısız oldular. Yuşa as’ın ümmeti nücum ilmi ile, kimin eceli gelip kimin gelmediğini bildiler de, Allah’ın peygamberine karşı savaşmanın en büyük facia olduğunu idrak edemediler.

  Bilmek başka yapmak başkadır. İnsan kaderinde yazılı olduğu için günah işlemediği gibi kaderi de, onu günah işlemeye zorlamaz.

 

- - -

   UNONIC - United Names Organisation. smartdots. smart dots for a smart net.