Türkiye'nin En Kapsamlı Kitap Özetleri Web Sitesi

Diğer Kitaplar

KİMSE KIZMASIN KENDİMİ YAZDIM

      (Hasan Cemal’in yazmış olduğu bu kitap, 357 sayfadır. Yirminci yüzyılda yaşanan siyasal çalkantıların kendi hayatındaki akislerini anlattığı kitabında, siyasal kişiliğinin oluşumunu artılarıyla eksileriyle yazmıştır. Orta yaştaki Hasan Cemal’in, genç Hasan Cemal’le konuşması ve ona yaptığı eleştirilerle yazar, kendini yeri geldiğinde acımasızca eleştirmiştir. Değişen anlayış yapısına değinerek hatalarını anlatmıştır.)

  Gençlik yıllarında demokrasiyi “cici demokrasi” ya da “Filipinler demokrasisi” diye alaya alan Hasan Cemal demokrasi için devrim yapma amacını yapmacıklı ve özentili bulmuştur.

  Devrimin gerçekleşmesi için askerin bir darbe yapması gerektiğine yönelik hayalleri 12 Mart 1971 darbesiyle sona ermiştir. Antidemokratik bir süreç sonucunda demokratik bir yapıya geçileceği düşüncesini taşımıştı.

  Devrim için şiddetten yana olmasını eleştirirken, yeni bir sınıf ya da toplum kurmak amacıyla işlenen cinayetlerin, şiddeti meşru kılma çabasının dışında bir mantığı olmadığını genç Hasan Cemal’e anlatır.

  Yön dergisinin genç Hasan Cemal’i etkilemesi, orta yaşında aynı etkiyi göstermez. Yön’ün yanlış tarafı gösterdiğine yönelik eleştiride bulunur.

Gençliğinde tek doğru olduğuna yönelik inancını, diğer inançları tahammülsüzlükle karşılamasını eleştirerek; özgür düşünmek için, bu hakkı başkalarına da verip, saygı göstermek gerektiği konusuna değinir.

1961’de Mülkiye’de okurken bundan gururlandığını anlatır.

  Solcuların vakti gelmedi diye bazı gerçekleri açıklamamasını, halkın neyi, ne kadar, ne zaman öğrenmesi gerektiğine ne hakla karar verdikleri eleştirir.

  Solcuların özeleştiride bulunmaması ve bu sebepten dolayı değişim yapmayı yobazlaşmalarını anlatarak; kendi değişimini, gençliğinde yaşadıklarının bir rüyanın peşinde koşmak olarak gördüğü için gerekli bulur. Dünya kapitalistleşmekte, liberalizm yayılmaktadır.

  Marksizm’in laik bir din olduğunu, bir bütün halinde kabul edilmesi gerektiğini, aklından ve vicdanından vazgeçmek gerektiğini, bu şekilde başını sokacak bir yuva bulup yalnızlıktan kurtulacağını söyler.

Askeri kışkırtıp darbe yapıp, devrime giden yolu açmak için 1969’da Devrim Dergisi çıkarılmaya başlandı. Hasan Cemal yazı işleri müdürüydü.

Hasan Cemal, Cemal Paşa’nın torunudur.

71 darbesinde devrime giden kapının aralandığını düşünürlerken, dergileri kapanmış; sadece Demirel iktidarı değil, bütün partileriyle birlikte, kendi tabiriyle, cici demokrasidir. 

Ama sadece Demirel başbakanlıktan düşürülüp, parlamento kapatılmayınca büyük hayal kırıklığına uğramıştır. 

Darbeye giden yolda devrimci gençlerin ve onların heyecanlarının kullanıldığını belirtir.

Orduya yakın olduğu için Hasan Cemal 1971 darbesi işkencelerinden kolay kurtulmuştur ve gazeteciliği devam etmiştir. Ama devrime inanıp mücadele eden gençler demir parmaklar arkasında kalmıştır.

İsmet İnönü’nün çok partili demokrasiye büyük katkıları olduğuna değinir.

“Başka memleketlerin kanları ile kurdukları demokrasiyi biz kanunla yaratmışız.”

 

- - -

   UNONIC - United Names Organisation. smartdots. smart dots for a smart net.