Türkiye'nin En Kapsamlı Kitap Özetleri Web Sitesi

Din - İslam

MÜSLÜMAN OLMAM NEYİ GEREKTİRİR

Yazar : Fethi YEKEN
Yayınevi : Ravza

l. BÖLÛM

A-) İnancımda Mûslûman Olmalıyım

İnancımda Müslüman olabilmem şunları yapmamı gerektirir:

1. Kainatın yaratıcısının Hâkim, Kadir, Âlim, ve Kayyum bir Allah olduğuna inanmam lazımdır.

2. Allah'ın bu kainatı boş ve beyhude yere yaratmadığına inanmam gerekir.

3. Yüce Allah'ın, peygamberler gönderip kitaplar indirdiğe inanmam gerekir.

4. İnsanlığın varoluşunun yegane gayesinin yüce Allah'ı tanımak O'na ibadet ve itaat etmek olduğuna inanmam gerekir.

5. Allah'a inanan ve O'na itaat eden mü'min kimsenin mükafatının Cennet, Allah'ı inkar eden ve O'na isyan eden kafirin cezasının cehennem olduğuna inanmam gerekir.

6. Yalnız Allah'tan korkmalı ve başkasından korkmamam gerekir.

7. O'nu zikretmem ve zikrime devam etmem gerekir.

8. Allah'ı çok sevmem gerekir.

9. Her işimde Allah’a tevekkül etmeliyim.

10. Sayısız nimetlerinden dolayı Allah'a şükretmem gerekir.

11. Yüce Allah'tan af dilemem ve devamlı tevbe etmem gerekir.

12. Gizli ve açık hallerimde Allah'ın gözetimi altında olduğumu hissetmem lazım.

B-) İbadetimde Müslüman Olmalıyım

İbadetimde gerçek Müslüman olmam için şöyle hareket etmem gerekir:

1- İbadetlerimi "ihsan" derecesinde yapmalıyım.

İHSAN : “Allah'ı görüyormuşcasına O'na ibadet etmektir. Eğer sen O'nu görmüyorsan bile O seni görür."

2- İbadetlerimde alçak gönüllü olmalıyım .

3. İbadetlerimizi kalp huzuruyla yapmamız gerekir.

4.İbadetleıimde kanaat etmeyen tamahkar ve doymak bilmeyen obur gibi olmamalıyım.

5.Geceyi ibadetle geçirmeye düşkün olmalıyım.

6.Özellikle sabah vakti olmak üzere bolca Kur’an okumalıyım.

7.Her işimde dua etmeliyim.

C-) Ahlâkımda Mûslüman Olmalıyım

Bir insanın ahlâk açısından Müslüman olabilmesi için uyması gereken başlıca özellikler şunlardır:

l. Şüpheli şeylerden sakınmalıyım.

2. Gözleri haramdan korumalıyım .

("Mü’minlere de söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar." (Nur - 30)

3. Dili korumalıyım.

4. Utanma (haya) sahibi olmalıyım.

5. Vakar ve sabır sahibi olmalıyım.

6. Alçak gönüllü olmalıyım.

7. Zandan,gıybet ve tecessüsten (Müslümanların kusurlarını aramaktan) sakınmalıyım.

8. Cömert ve kerem sahibi olmalıyım. Müslümanın çok cömert ve asil olması canını ve malını Allah uğrunda vermesi lazımdır.

D-) Ailemde ve Evimde Müslüman Olmalıyım

I . Evlenmem Allah için olmalıdır. Yani Müslüman bir yuva kurmak için olmalıdır.

Evliliğin gayesi; gözlerini haramdan sakınmak, avretimi korumak ve Rabbimin azabından korkmak olmalıdır.

"Kadınların en hayırlısıyla evlenmeye bakınız. Çünkü çocuk, soyundan bir damara çeker." (İbni Mâce : Nikah 46)

2. Mal ve güzelliği bakımından diğerlerinden aşağı bile olsa ahlaklı ve dindar olanı seçmek

"Kim eşinin gayri meşru isteklerine itaat ederse Allah onu yüz üstü cehenneme atar." (Buhari ; İmam 19)

"Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, sonra annesi ile babası onu; yahudi. Hıristiyan veya mecusi yaparlar." (Buhaıi; Cenaiz,92)

E- Nefsimi Yenmeliyim

İnsanlardan bir kısmı nefsani arzularına yenilmişlerdir. Böylece dünya ve dünya malına meyletmişlerdir.

Diğer bir kısım ise nefisleriyle cihad ediyor ve nefsani arzularını yenmeye çalışıyorlar. Bazen arzularını yeniyor, bazen de hezimete uğruyorlar.

Kalp ve akıl nefisle mücadelede iki önemli unsurdur.

Yazar, şeytanın şu on kapıdan insana musallat olacağını belirtiyor.

l. Aç gözlülük ve kötü düşünme kapısı.

2. Yaşamayı sevmek ve tükenmez arzu kapısı

3.Istırahat ve nimetin peşinde koşma kapısı.

4. Kendini beğenme kapısı

5. İnsanları hafife almak ve saygısızlık kapısı.

6. Kıskanma kapısı

7. Gösteriş yapmak ve insanların övgüsünü elde etmek kapısı.

8. Cimrilik kapısı.

9. Kâbir kapısı.

10.Tamah kapısı

Bununla beraber, şeytanın oklarından korunabilmek için her işe başlarken Allah'ın ismini anmak ve israf etmemek gerekir.

2. BÖLÛM

Müellifin bu bölümde insanın İslam için yaşaması gerektiğini ve insanların yaşantıları bakımından farklılıklarını ortaya koyuyor.

"İslami bir hareket tarzı nasıl olmalıdır' konusunda değişik fikirler ileri sürüyor. Biz bu bölümün özetlenmesini gerekli bulmadık, sadece, Şehid İmam Hasan el-Benna'nın belirtmiş olduğu, bir Müslümanın nefsine, ailesine ve toplumuna karşı yapması gerekli olan görevleri maddeler halinde özetleyeceğiz. 1. Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzden az olmamak şartıyla okumak.

2. K. Kerimi güzel o uyup iyice dinlemek .

3.Genel bir sağlık kontrolünden geçmek

4.Çay kahve gibi uyarıcı içecekleri fazla kullanmamalısın, kesinlikle sigara içmemelisin.

5.Mesken, elbise, yiyecek, içecek, vücut ve çalışma yerinin temizliğine önem vermelisin.

6. Doğru konuşmalısın, asla yalan söylememelisin.

7. Sözünde durmalısın

8. Çök sabırlı ve cesur olmalısın.

9. Vakarlı ve ciddi olmalısın.

10. Son derece hayalı, ince şûurlu, benlikten hoşlanmayan ve kötülükten nefret eden olmalısın.

11.Adaletli davranmalısın.

12. Çok dinç ve gayretli olmalısın

13.Şefkatli,kerem sahibi ve cömert olmalısın.

14. Okuma yazmayı iyi öğrenmelisin.

15. Verilen görevi tam yapmaya azami gayret göstermelisin.

16. Kumardan, piyangodan, şans oyunlarından kaçınmalısın.

17. Faizden kaçınmalısın

18. Zekatını vermelisin.

19.Daima Allah'tan korkmalısın

20.Çoğu zaman abdestli olmalısın.

21. Namazını doğru dürüst kılmalısın.

22. Oruç tutmalısın.

23. Daima cihad niyetinde olmalısın.

24. Daima tevbe ve istiğfarda bulunmalısın.

25. Gözlerini haramdan korumalısın.

26. İçki ve uyuşturuculardan

27. Kötü ve bozguncu arkadaşlardan, günah ve suç işlenen yerlerden kaçınmalısın.

28. Bilhassa birinci bölüm nasıl bir Müslüman olmamız hususunda derin bilgiler vermektedir. İkinci bölüm ise daha çok islami bir hareketin nasıl olması gerektiği hakkında kendi görüşleriyle fikir vermeye çalışıyor ama zaten bir cemaat atmosferinde bulunan kardeşlerimize tesir edeceğini zannetmiyorum.

 

- - -

   UNONIC - United Names Organisation. smartdots. smart dots for a smart net.