ÖĞRENMEDE TEKRAR YADA ALIŞTIRMA :

 
Öğrenmede tekrar yada alıştırma , öğrenilen konun pekiştirilmesi için önemlidir. Etkili öğrenme için tekrar yada alıştırmanın nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Yenileme yada alıştırmanın sürekli veya aralıklı yapılması konunun niteliğine göre , öğrenen kimsenin yetki ve yeteneklerinin özelliklerine bağlıdır. Kolay yada sade konularda sürekli tekrar daha etkili olmaktadır , aralıklı tekrar öğrenmede genel bir kural olmakla birlikte , aralığın uzunluğu , konunun özelliklerine bireyin yaş , zeka ve o konudaki yaşantılarının niteliğine göre değişmektedir.
Alıştırma zamanın uzunluğu ve dinlenme zamanının dağıtımı öğrenme sürecinde önemli bir faktördür. Alıştırmalar arasındaki uygun dinlenme zamanı öğrenmeyi olumlu şekilde etkiler . Bir kimsenin bir saatlik uygulamayı üç kez yapması , sürekli olarak üç saatlik uygulama yapmaktan daha etkilidir. Aynı şey sözel öğrenmeler için de geçerlidir. Sağlıklı bir öğrenme için , uygun bir araştırma , dinlenme zamanı belirlenmelidir . Dinlenme zamanı ,karışan çağrışımları ortadan kaldırmaya yardım eder .
Uygulamanın sürekli yada aralıklı yapılmasında başarıya yada başarısızlığa bir çok etken yardım eder. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları konunun özelliği gibi , bazı konularda daha çok uygulamaya gerek vardır. Bu birazda öğretmenin anlamlı bilgi sunmasına bağlıdır. Öğrenciler öğretmenini anlamıyorsa , öğrencilerin konuyu anlaya bilmeleri için daha fazla tekrar yapmaları gerekir. Bu konuda öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir.
Konuya ve öğrencinin zeka ve yeteneğine göre , tekrar ve alıştırma miktarı ve aradaki dinlenme süresi çok iyi ayarlanmalı ve programlı bir şekilde yürütülmelidir.