VERİMLİ ÇALIŞMA İÇİ NE YAPMAMIZ GEREKENLER

1. İnsanın davranışı bir hedefe yöneliktir. Öyleyse hedeflerinizi iyi tespit edin ve belli hedefe yönelik olarak çalışın.
2. İnsan davranışı güdülenmiştir . Öyleyse yaptığınız çalışmaya karşı bir ilgi geliştirin . İlgiyi geliştirebilmek için :
a. Yeni öğrendiğiniz konunun geçmişte öğrendiklerinizle bağlarını kurun.
b. Bilgiyi mümkün olduğu kadar kendinize mal edin , şahsileştirin.
c. Öğrendiğiniz konu hakkında yeterince bilgi edinin.
d. Başarı imkanı sağlayın. Çünkü başarı ilgiyi besler .
e. Konuyla ilgili malzemeyle mümkün oldukça doğrudan ilişki kurun.
f. Sınıftaki çalışmalara mutlaka katılın
g. Öğrendiklerinizi uygulamaya çalışın.

3. Zihni setler kişiyi belli bir doğrultuda davranışa yöneltirler. Öyleyse kendinizi çeşitli şartlar altında çalışmaya hazır duruma getirin. Belli bir çalışma programına göre çalışın. Bu çalışma programında dinlenmeye ve eğlenmeye yeterince zaman ayırın.

4. İyi alışkanlıkların kazanılması zaman alır ve tekrara bağlıdır. Öyleyse ders çalışma temel alışkanlıkların başında gelen okuma alışkanlığını geliştirir . Bu konuda şu hususları gözetin :
a. İlginç ve kolay metinler üzerinde alıştırmalar yapın.
b. Belli aralıklarla kısa süreli alıştırmalar yapın. Günde 10 dakikalık 1 veya 2 alıştırma , haftada bir kez yapılacak 1 - 2 saatlik çalışmadan daha verimli olacaktır.
c. Okumanızı hızlandırmak amacıyla okuma alıştırmaları yapın. Okumada en önemli husus anlamadır. Araştırmalar göstermektedir ki daha hızlı okuyanlar okuduklarını daha iyi anlarlar. Bu durum şöyle açıklanabilir : kelimeleri gruplandırarak okumak , okuma hızını arttırır. Çünkü anlam ancak kelimeler gruplandırılarak daha iyi anlaşılabilir.
d. Sesli okumaktan, dudak hareketlerinden kaçının. Sesli okumak , okuma hızını düşürür ki , bu da aşağı yukarı dakikada 100 kelimedir. Sessiz okuyunca yaklaşık iki katına çıkar.
e. Çeşitli şartlar altında okuma alıştırmaları yapın. Alışık olduğunuz ortamın dışında ve kendi okuma hızınızın üstüne çıkacak derecede denemeler yapın.
f. Okurken daima fikri bulmaya çalışın. Pasif bir okuyucu olmayan ve bir süre okuduktan sonra fikirleri hatırlamaya çalışın
g. Kelime bilginizi geliştirin. Kelimelerin bir araya gelmeleri bir fikir ortaya koyacaktır. Bir çok bilmediğiniz kelime ile karşılaşırsanız kesintisiz okuyamazsınız veya fikri anlayamazsınız.
h. Okurken gözlerinizin geriye dönüş hareketlerinden kaçının.
i. Satır sonlarında duraklamayın. Okurken bakışınız daha çok sayfanın ortasına yönelik olmalı ve aşağı doğru okumalısınız.
j. Okuma alışkanlıklarından ilgili gelişmeleri kaydedin. Belli bir yazı türünü okuma hızınızı , birkaç denemenin ortalaması olarak tespit edin. Çeşitli yazıları değişik amaçlarla okuyun ve her biri için kendinizce bir değerlendirme yapın,
k. Okuma hızınızı yavaşlatmak için dikkate alınacak bir başka husus bütün parçayı okuyup bitirmeden not almamaktır. Not almak için okuma sık sık kesilirse okuma hızı düşer. Önemli yerlerin altını çizmek te aynı sebeple mahzurludur. Önemli kısımların başına yatay bir çizgi veya nokta koymak daha yerinde olacaktır.

5. Öğrenme aktif bir süreçtir ve şahsi katılmayı gerektirir. Dersi dinleme ve okuma gibi faaliyetlerde anlamayı sağlayan dinleyenlerin veya okuyanların kendi tepkileridir. Öyle ise iletişim geniş ölçüde dile dayalı olduğuna göre , dil kabiliyetinizi geliştirin. Bizim psikolojik dünyamıza anlam vermemiz dil sayesindedir.

6. Öğrenilenlerin bir kısmı unutulur .En fazla unutma öğrenmeden hemen sonradır. Anlamlı öğrenme daha kalıcıdır. Öğrenme ile öğrenilenlerin hatırlanması arasında girişilen faaliyetlerin öğrenilenlere benzerlik derecesi unutmaya tesir eden önemli bir sebeptir. En fazla unutma uykuda meydana gelir. Unutmaya tesir eden diğer sebepler aşırı öğrenme,gayeli öğrenme , anlamlı öğrenme gibi öğrenmelerdir.

İlk tekrar öğrenmenin hemen arkasından veya yakın bir zamanda yapılmalıdır.Aralıklı tekrarlar daha faydalıdır.Öğrenirken ilişkileri görmeye çalışın,genellemeler yapın,çevrenizdeki olaylarla diğer öğrendikleriniz arasında ilişki kurun.Sınıfta tuttuğunuz notların ilişkileri göstermesine dikkat edin.Her şeyi yazmayın.İlişkileri kaydedin.O gün yapılan dersleri aktif olarak hatırlamaya çalışın.

Aktif hatırlama ip uçları olmaksızın hatırlamadır.İp uçları ile hatırlama kolay olur.Çoktan seçmeli veya eşleştirmeli bir test sorusu aktif hatırlamayı gerektirmez bu tip soruları cevaplamada tanıma seviyesinde hatırlama yeterlidir.Kendi kendine anlatma aktif hatırlamayı gerektirdiğinde,iyi bir çalışma tekniğidir.Aktif hatırlamadan sonra tekrar kitabımıza veya notlarımıza dönerek eksik veya hatalarınız varsa kontrol edin.

7. Grupla çalışma,üyeler hazırlıklı değilse iyi sonuç vermez.Bu durumda hazırlıklı olanlardan bir veya iki kişi öğrenir,diğerleri öğrenemez.Bir kişi anlatırsa belki sonuç alınabilir.Asıl olan herkesin hazırlıklı olmasıdır.Çünkü herkes hazırlıklı olursa değişik ilişkileri guruba getireceğinden gurup üyeleri daha çok ilişkiyi fark etmiş olur.
 

  • Eğitim öğretimde rehberlik esastır.

  • Her çocuk birbirinden farklıdır.

  • Çocuklar başkalarının istedikleri değil,ilgi duydukları şeyleri öğrenirler.

  • Görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler.

  • Yaratıcı düşünme gücüne sahip kılınmalıdır.

  • Eğitim öğretim,okul ile ailenin işbirliği ile gerçekleşir.

  • Öğrencilere sınıf seviyesinde pürüzsüz ve doğru okuma,doğru anlama doğru ve düzgün anlatma yeteneği kazandırılmalıdır.

  • Yaratıcı düşünme gücü sahip kılınmalıdır.
  • Çocuklara:Seviyesine göre eleştirisel yollarda düşünme yeteneği kazandırmak esastır.
  •