SINAVA HAZIRLANMA VE SINAV SORULARINA CEVAP VERME :

Sınavlar bazı kimselerde bir heyecan meydana getirir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bazen iyi çalışma alışkanlığı kazanamamak veya yeterince hazırlanamamak, bazen de işi tembelliğe götürmek gibi etkili veya verimli ders çalışma alışkanlığı kazananlarda ve kendisine güven duygusu kuvvetli olanlarda "sınav korkusu" en az dereceye inecektir.
Öğrencinin imtihana karşı takınacağı tavırda onun başarısını etkiler.İmtihandan korkan öğrencilerin imtihanlara iyi hazırlanması ve kendilerine güven duymaları bu korkularını azaltacaktır. Bunun içinde öğrencinin imtihanı bir "Yarışma" olarak görmesi sağlanmalıdır. Böylelikle onları daha gerçekçi hareket etmeye alıştırmış oluruz. Gerçekçi olanlar, kendileri ile ilgilenecek yerde soruların cevaplarıyla ilgileneceklerdir. İmtihanlara önceden hazırlanmış olanlar imtihan heyecanı duymayacaklardır.
Wren ve Larsen gibi eğitim psikologları imtihanlara daha iyi hazırlanmak için özetle şu tavsiyelerde bulunuyorlar :
1.Sık sık tekrara önem veriniz. Bir imtihandan çıktığınızda , daha sonra gelecek imtihan için hazırlanmaya başlayınız.
2.Önemli kanun,kural,teori,deney ve fikirlerin bir listesini yapınız.
3.Konunun özetini çıkarınız. Sonrada hiçbir kısmı atlamadan çalışınız.
4.Öğretmen olsaydınız hangi soruları soracağınızı düşününüz ve bunlara "doğru"cevaplar vermeye çalışınız. Verdiğiniz cevabın doğruluğundan emin olunuz.
5.İmtihan şekli hakkında öğretmenin kendisinden veya eski yıl öğrencilerinden bilgi edinmeye çalışınız. Hazırlığınızı ona göre yapınız. Çünkü herkesin imtihan şekli değişik olabilir. Bazıları kesin cevap,bazıları yorum ister.
6.Dersin ve konunun belli başlı yerlerine iyi çalışınız ve zayıf olduğunuzu sandığınız noktalara özel bir dikkat gösteriniz.
7.Eski ödev ve varsa imtihan kağıtlarınızı saklayınız ve imtihanlara girmeden önce bunları gözden geçirmeyi de unutmayınız. İmtihanlarda eski hatalarınızı tekrarlamaktan çekininiz.
8.Soruları iyi anlamaya ,yeter derecede açıklama yapmaya ,örnek vermeye önem veriniz.
9.İmtihanlardan önce ,imtihanın temposuna uygun bir çalışma ortamına giriniz. Bunun için belli bir zamanda ,belli problemleri cevaplandırma çabası içinde bulununuz.
Bu maddeleri yerine getiren bir öğrenci genel olarak imtihana hazırlanmış olur. Bazı durumlarda imtihan şekline uygun bir hazırlık yapmak ta gerekir. Test ve kompozisyon şeklindeki soruları anlamak ve sorulara uygun cevaplar vermeyi de öğrenmek gereklidir.