SINAV KAYGISINI AZALTICI ETKİLER

Özellikle ülkemizde sınav,eğitim öğretimin değerlendirme kıstasıdır.Öğrenilenler,öğrenilenlerin ifadesi,yapılan sınav sonucunda ölçüte vurulup değerlendirilir.Bu nedenle öğrenci için sınav daima bir kaygı unsuru olmuştur.Kaygı da başarıyı engelleyen faktörler arasında ön sıralarda yer alır. Sınav kaygısının "kuruntu" ve "duygusallık" olmak üzere iki boyutu vardır.Kuruntu,sınav kaygısının bilişsel yönüdür.Bireyin,genelde kendisi hakkındaki olumsuz değerlendirmelerini,başarısızlığına, beceriksizliğine ilişkin olumsuz düşüncelerini ve iç konuşmalarını içerir.Yapılması gerekeni yapacağına,işi başaracağına,karşılaştığı problemi çözeceğine "ya başaramazsam,yapamazsam!" gibi olumsuz düşüncelerle dikkatin dağılmasına neden olan bir süreçtir.Kuruntu,yüksek sınav kaygılı bireylerin sıklıkla yaşadığı bir olgudur. "daldım", "kendimi veremiyorum", "ben başarısız birimiyim?" gibi iç konuşmalar kuruntuya örnektir.Bireye yarar yerine zarar getirir.Zihinsel-entellektüel davranışlarını,verim ve üretkenliğini olumsuz etkileyerek başarıyı düşünür.
Duygusallık ya da heyecansallık,sınav kaygısının fizyolojik yönünü oluşturan otonom sinir sistemi uyarılmasıdır.Hızlı kalp atışları,terleme,üşüme,kızarma,sararma,mide bulantıları,sinirlilik ve gerginlik gibi bedensel yaşantılar duygusallık belirtileri sayılabilir. Sınav kaygısı yüksek olan bireyler,herhangi bir sınav-değerlendirme durumunda özurluğunun tehdit edildiği korkusuna kapılır.Tabi bunun da verimi nasıl olumsuz etkilediğini söylemeye gerek yoktur. Verimli çalışmayı ve başarıyı azaltıcı etken olan sınav kaygısını azaltmak için neler yapılabilir? Bunları şöylece sıralamak mümkündür:

-Unutmayın ki sınavdan korkmamak,sizin beyninizde çözülüp aşılabilecek bir problemdir.
-Sınavdan önce yeterli ve planlı çalıştığınıza emin olun.
-Sınav esnasında kendinizi güçlü hissedin,başarabileceğinize şartlanın,
-Sınavda başarısız olmak her şeyin sonu demek değildir.Sınav her şeyden önce sizin kapasitenizin ölçütü değildir.Buna kendinizi inandırın.
-Sınava başlamadan düzenli ve derin nefes alıp vermelerle ve gevşeme teknikleriyle rahatlamaya çalışın.
-Sınavdan olacağınız başarısızlığı düzeltme şansı olduğunu unutmayın.