BAŞARISIZLIĞIN GİDERİLMESİ

Öğrencilerin derslerdeki başarısızlığı,sadece ders çalışma teknik ve alışkanlıklarındaki hatalardan gelmez.Öğrenciler,kendi özel ve genel yetenekleri ile ve orantılı olmaya bir dala veya derse girmiş olabilir.Okula devam etmeleri,gerçek bir arzu ve belirgin bir amaca dayanmakta olabilir.Gerekli ilgi ve motivasyona sahip olmayabilirler.Anne-baba zoru ile okula devam eden öğrencilerde,bu hal çok görülür.Öğrencinin amacı ile okuduğu dersler arasında bir münasebet bulunmayabilir.Ya da öğrenci bu ilgiyi görmemiş olabilir.Sınıf öğretmeni,öğrenci ile bu durumu konuşup,gereken rehberlik hedeflerini ona göre ayarlamalıdır.
Öğrencilerin başarısızlığı,bazı hallerde okuma,yazma,konuşma,kelime dağarcığının darlığı eksikliklerinden ya da temel zayıflığında ileri gelebilir.Öğrenci,kelimeleri ters okuyabilir. Bazı terim ve kavramların anlamları,kafasına yanlış girmiş olabilir.Ya da onlardan haberdar değildir.Temel derslerden yetişmemiş olabilir.Sözlük kullanmasını bilmeyebilir.Ya da sözlük açmaya üşenebilir.Bu gibi hallerde özel olarak öğrencilere bu gibi bilgiler verilebilir. Öğrencilerin eksiklikleri giderilebilir,kusurlarının giderilmesine yardım edilebilir.

ÖĞRENME KONUSUNDA GÖSTERİLEN İLGİ

Verimli öğrenmede ilk koşul,çalışmaya büyük bir ilgi ve istekle başlamaktır.Bu arada ders çalışırken, zihni başka tarafa çeken nesne ya da konulardan sakınmak gerekir.Öğrenmede çalışma yerinin önemi de çok büyüktür.İlginin dağılmaması için çalışma yerinin çalışmaya elverişli bir duruma getirilmesi gerekir.Öğrenmeye gösterilen ilgi,öğrenme sonucu hakkında,öğrenen kimsenin bilgi sahibi olmasına da bağlıdır.Öğrenen kimse;öğrenecek bilgilerin kendisine asğlayacağı yararlarıbilirse,konuya karşı ilgi artar,bunun sonucunda da öğrenme gücü artar ve öğrenmeyi pekiştirir.
Öğrenme Nedir?Öğrenme,davranışların değişmesidir.Bilmediğimiz bir bilgiyi,bilir hale gelmek, yapmadığınız bir etkinliği uygular duruma gelmek bir öğrenmedir.En yakın tanımıyla öğrenme;bilebilme, yapabilmedir.Öğrenmenin sınırı yoktur.Hayat boyu deavm eder.İnsonuğlu herşeyi bilmek,doğaya hakim olmak ister.Bu günkü uygarlığı da inanın öğrenme merakı yaratmıştır.
İnsanın bilinçli bir varlık olarak,neyi,niçin,ve nasıl yapacağını bilmek,hem hakkı,hem de insan olma sorumluluğunun gereğidir.Öğrenme işinin zaman,amaç,merak ve irade ile aykın ilgisi vardır.İrade ve zamanın nasıl kullanılacağını bilmek,öğrenme yollarını bilmektir. Ortaöğretim programında alınan ders konuları,planlı çalışma alışkanlığını edinene öğrencilerin başarabilecekleri düzeydedir.

KONUNUN ANLAMLI OLUŞU

Öğrenme konusunun anlamlı olması,verimli öğrenmenin sağlanabilmesi için,önemli koşullardan biridir.Herhangi bir konunun anlamını kavramak demek,öğrenilmiş konularla ilişkisini karşılaştırabilmek, yargılayabilmek ve gerektiğinde kullanabilmek demektir.Eğer öğrenilecek konu anlamlı ise,konunun yorumlanması ve gerektiğinde kullanılması daha kolay olur.anlamlı konular,anlamsız konulara göre daha çabuk öğrenilir ve daha zor unutulur.Yeni konunun anlamlılık derecesi ile hatırlama derecesi arasında doğru orantı vardır.Öğrenilen bilginin hatırlanmasında zeka derecesinin de etkisi vardır. zeka derecesi yüksek olanlarda,unutma az,zeka derecesi düşük olanlarda,unutma daha fazladır.Bununla birlikte unutmanın derecesi,dersten derse ve konudan konuya değişmektedir.
Öğretimde olay ya da bilgiler anlamlı,düzenli ve planlı bir biçime sokulmalıdır.Bu hem öğretmenin anlatımlarında hem de yazılı kaynakların hazırlanmasında böyle olmalıdır.En iyisi de olaylardan ya da örneklerden başlayarak,çocuğa düşünme imkanları verilmelidir. Konuyu yorumlaması sağlanmalıdır,sonuç niteliğinde kural çocuğa çıkartılmalıdır.Bunun yanlış uygulanmasının bir sonucudur ki;çocuklar,öğrendikleri bilgileri,kısa zamanda unutmaktadırlar.

ÖĞRENİLECEK MATERYALİN MİKTARI VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİĞİ

Öğrenilecek konunun az veya çok oluşu,ilginç,dikkat çekici bir konu olması,öğrenmeyi etkiler. konunun uzun ve monoton olması,okuyucuyu sıkar ve dikkatinin dağılmasına sebep olur.Konular anlatılırken,veya ödev verilirken,aşırıya gidilmemeli,akılda kalıcı,dikkati toplayıcı örnekler vererek,öğrencileri fazla sıkmadan ders anlatılmalıdır.Ayırtedici olan konular,göze çarpar. Öğrenilmesi ve hatırlanması kolay olur.