YAZILI KAYNAKLARDAN FAYDALANMA :

Yeni eğitim ve öğretim anlayışı çocuğun çevresiyle etkileşimine büyük önem verir. Bu yolla kazanılacak bilgi, alışkanlık ve becerilerin, çocuk üzerinde, onun kolay kolay unutamayacağı derin izler bırakacağına ve kolaylıkla "davranış değişkenliği" ne dönüşeceğine inanılır. Çocuğun çevresinin bir bölümü de yazılı kaynaklardan meydana gelir. Çocuk, bir konunun öğrenilmesinde yazılı kaynaklara ne kadar çok başvurursa, onun öğrenme ilgisi de o kadar genişler ve gittikçe de zihni becerilerini geliştirir.
Eğitimde önemli olan; temel kavramlar üzerinde gereği kadar durup çeşitli yönleriyle incelemek ve o konularda bir görüş ve davranışa sahip olmaktır. Aslında çocukların ilgilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine göre eğitimin amaçları doğrultusunda bilgiler vermek; çocukları aşan, karmakarışık, gelişigüzel ve öz olmayan bilgileri onlara vermemek eğitimin faaliyetlerinin yerine tam olarak oturması açısından çok faydalı olacaktır.
Yazılı kaynaklardan faydalanma tekniği çocuğa tek başına kazandırılacak bir alışkanlık değildir. Bu teknik, anlayarak okuma not alma ve özet çıkarma, çözümleme yapma gibi diğer tekniklerin kazandırılmasına veya konulardaki yeteneklerinin geliştirilmesine bağlıdır.
Yazılı kaynaklardan faydalanmada her kaynağa verilecek değer, amacımıza göre değişir. Amaç öğretim için bir konu incelemekse, ders kitabı en önemli kaynaktır. Eğer amaç bir konuda konferans vermekse her kaynağın değeri aynı olmakla birlikte, gene de ağırlık verilen biri ya da bir kaçı bulunur. İlmi konularda kimseden yüzde yüz bir üretkenlik beklenemez. Ancak ferdi görüşlere de yer veren sentezler yapılabilir.
Öğretimde esas kabul edilen kaynağa "temel kaynak" denilebilir. Bu da öğretimde ders kitabı veya bunun yerine geçecek "yardımcı ders kitabıdır". Diğer kaynaklar bunu tamamlayıcı niteliktedirler. Yazılı kaynaklardan hazırlanmak suretiyle ortaya konacak çalışma, bunun eksiklerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu nedenle öğretimde hazırlanacak raporun planı, esas kaynaktakini andırmalıdır. Hiçbir kaynak kitabın planına uymada öğrencinin yeni bir şey koyması geçekleşemez. Bu, ancak yeteri kadar uygulama yapıldıktan sonra, ileri dereceli okul ve sınıflarda olabilir.