YARIŞMA VE ÖĞRENME :

Yarışma kişinin bir kısım güdülerinin doyurulmasını sağlayan bir davranış biçimidir. Eğitimde zaman zaman bundan da faydalanılır. Yarışma eğitimi yaklaşık 3 - 4 yaşlarında başlamakta ve 18 yaşına kadar gittikçe artmaktadır. Yarışma bilgi ve becerilerin öğrenilmesinde yararlıdır , eğer eğitsel ölçüler içerisinde kullanılırsa daha çok yararlı ola bilir . Dil ve düşünce ile ilgili becerilerin öğrenilmesinde etkili olabilir. Yarışma özellikle geri , orta zeka düzeyindeki çocuklar için yararlı olur. Aşağılık duygusuna sahip olan çocuklara , başarı göstere bilecekleri durumlarda yarışma uygulanacak olursa , öğrenme çok etkili olabilir. Çocukları tek başına yarıştırma yerine kümeler halinde yarıştırmak daha iyi bir öğrenme sağlar. Bireyler arasında yapılan yarışmada , öğrenci kendisini çok yıpratacağı gibi yarıştığı kimselere karşı kin ve nefrete benzer olumsuz duygularda geliştirebilir. Bu nedenle bireysel yarışma yerine , kümeleri bir biriyle yarıştırılması daha eğitseldir. En iyi yarışma biçimi de bireyin kendisiyle yarışmasıdır . Bu kişinin önceki durumunu dikkate alarak onu aşması için istekli olarak çaba göstermesi demektir.