YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

A-Test tipi imtihanlarda şunlara dikkat edilir:
1-Testin "açıklama" veya "talimatname" kısmını iyi okuyunuz ve ne istediğinizi anlamaya çalışınız.
2-Yanlışların doğrulardan çıkarılıp çıkarılmayacağını (doğruluk formülünün uygulanıp uygulanmayacağını) sorunuz.Uygulanacaksa,kesin olarak doğruluğundan emin olduğunuz soruları cevaplandırmanız uygun olacaktır.
3-Herhangi bir soruya takılıp kalmayınız.Cevabından emin olmadığınız bir soruya,küçük bir işaret koyunuz,sonra zamanınız kalırsa,tekrar dönüp cevaplandırırsınız.
4-Soruda "yalnız","bütün","daima", "bazen" gibi sınırlandırıcı kelimeler varsa,bunlar üzerinde fazla durunuz.
5-"Tamamlama" tipi bir testte,istenilen bir terimi veya kelimeyi hatırlayamazsanız,onu açıklayıcı nitelikte birkaç kelime yazabilirsiniz.
6-Cevaplandırma bitince,testinizi yeniden gözden geçiriniz.Şüphelendiğiniz zaman,ilk cevabınızın doğru olduğunu kabul ediniz.
B-Kompozisyon Tipi İmtihanlarda Dikkat Edilecek Noktalar:
1-Soruları baştan sona kadar dikkatle okuyunuz ve sizden istenilen neler olduğuna dikkat ediniz.
2-Seçime bağlı soru varsa,bunları belirleyerek hemen atınız.
3-Önce kolay soruları cevaplandırınız.Böylelikle düşünmek için zaman kazanmış olursunuz.
4-Her cevaptan sonra,biraz boş yer bırakınız.Sonra hatırladıkça buraya yazarsınız.
5-Size en zor gelen soruyu boş bırakmayınız.Birşeyler yazmaya çalışınız.Yazdıkça,sorunun cevabı hatırınıza gelebilir.
6-Çok düşünüp,az ve öz yazmaya çalışınız.Kısa,açık ve doğru düşünceler iyi etki yapar.
7-Sorunun cevabını bilmiyorsanız,muhakeme yoluyla bulmaya ve birşeyler yazmaya çalışınız
8-Cevabınıza bir veya birkaç önemli cümle ile başlayınız.Zaman kalırsa genişletirsiniz.
9-Kompozisyon şeklindeki sorular çoğu zaman "sayınız", "tanımlayınız" , "karşılaştırınız" , "tartışınız" vb. gibidir.Bu takdirde ne isteniliyorsa o yapılmalıdır.Birinin yerine diğerini yazarsanız,yazdığınız doğru bile olsa,cevap vermemiş sayılırsınız."sayınız" dendiğinde,isimler veya benzerleri sayılır. "tanımlama"da,birşeyi birkaç şeyin hangi özelliklerine veya neye göre tanımlandıklarını da belirtiniz."karşılaştırma"da en az iki şey arasındaki benzerlik veya ayrıntılar belirtilir."tartışma"da ise dikkatle düzenlenmiş mantıki sorular verilir ve bir sonuca varılır.
10-Soruları cevaplandırdıktan sonra,verdiğiniz cevapları okumayı alışkanlık haline getiriniz. Bu suretle,yanlış,noktalama ve dilbilgisi hataları oluşmuşsa düzeltme imkanı bulmuş olursunuz.
11-Başkalarının yazmasıyla ilgilenmeyiniz ve verilen zamanı sonuna kadar kullanmaya çalışınız. İmtihan yerini terkedenler,sizden daha iyi cevaplandırmış değillerdir.Onlar basit cevap vermiş olabilirler."Ben en son kaldım" diye yersiz düşünceler kapılmayınız.