AİLE ORTAMI VERİMLİ ÇALIŞMAYI NASIL MOTİVE EDEBİLİR?

Araştırmalar,öğrenci başarısı ile ailenin ekonomik-sosyal ve kültürel yapısı arasında çok büyük bir paralellik olduğunu ortaya çıkarmıştır.Anne babanın olumsuz,ilgisiz veya despot tutumu başarısızlığın temelini oluşturur.
Aile,elinden geldiğince çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamalı,sosyal iletişimde ve arkadaş seçiminde, çocuğa çekinik destek sağlamalıdır.Çocuğa önemli olduğu hissettirilmeli,değer verilmeli ve görüşlerine saygı duyulmalıdır.Çocuk,aile desteğini daima yanında hissetmelidir.Böylece kendini güvende hisseder. Çocuğa çalışması için zorlama yapılmamalı,çalışılacak uygun ortamlar hazırlanmalıdır.

VERİMLİ ÇALIŞABİLMEK İÇİN EV İÇİNDE NASIL ŞARTLAR SAĞLANABİLİR?
1-İmkan varsa çocuğa ayrı oda tahsis etmek en uygun olanıdır.Odada çocuğun çalışma temposuna yarar sağlayacak masa,sandalye,çalışma lambası,kitaplık v.s. bulunmalıdır.
2-Çocuğa ayrı oda verme şansı yoksa,çocuğun çalışacağı ortamın sessiz,ısısınının normal,ışıklandırmasının yeterli olmasına dikkat etmek gerekir.Çocuğun çalışma ortamı mümkün olduğu kadar dış uyaranlardan uzak tutulmalıdır.(tv,radyo,kardeşler v.s.)
3-Çocuğa evde verebilecek en uygun ortam huzur dolu bir ailedir.Bu nedenle problemler çocuğun yanında tartışılmamalı,ortam gerginleştirilmemelidir.
VERİMLİ ÇALIŞMA VE SOSYAL ÇEVRE
VERİMLİ ÇALIŞMADA ÖĞRETMENİN ROLÜ:Verimli çalışmada öğretmenin rolü küçümsenemez.Öğrenciye çalışma tarzını,yöntemlerini en uygun şekilde verebilecek en uygun kişi öğretmendir.Öğrencinin öğretmene verdiği önem bilinen bir gerçek.Dolayısıyla öğretmenin yaptığı-söylediği her şeyin doğru olduğu öğrenci kanısıdır.Öğretmen bu avantajı iyi kullanmalı,öğrencileri verimli çalışma konusunda en uygun şekilde yönlendirmeli,bu alandaki yenilikleri yakından takip etmelidir.
VERİMLİ ÇALIŞMADA SINIFIN ROLÜ:Sınıf,öğrenci için sosyal etkileşimin en yoğun yaşandığı,sosyal öğrenme ve paylaşımın direk öğrenildiği bir öğrenme ortamıdır.Sınıf içinde(özellikle öğretmen rehberliğinde)yapılacak grup çalışmaları veya planlamaları,öğrenci için oldukça zevkli bir çalışma ortamı hazırlayacaktır.Grupla yapılan işin verimi ve tatmin düzeyini anlamaksa zor eğildir.Sınıf ortamı verimli-üretken çalışmalara ortam hazırlayıcı ve destekleyici olmalıdır.
VERİMLİ ÇALIŞMADA OKULUN ROLÜ:Verimli çalışma dolayısıyla başarı sağlamada yöneticisinden öğretmene kadar okula büyük görevler düşmektedir.Okulun asli görevi öğrencilere kuru bilgileri öğretmekten ziyade,öğrenmeyi öğretmek olmalıdır.Bu nedenle okulun özel amaçları arasında öğrenciyi çalışmaya yöneltme,başarı için gereken çalışma yöntemleri v.s. konularda öğrenciye destek olmak bulunmalıdır.