ZAMANI VERİMLİ KULLANMA VE ZAMAN CETVELİ

Sevgili öğrenciler,verimli,yararlı ve ekonomik bir çalışmayı gerçekleştirebilmek için kesin bir zaman planı yapılmalıdır.Zaman boşa harcanıldığında değeri anlaşılan insan yaşamının en önemli hazinesidir.Önemli olan onu boşa harcamadan,bu değerini kavrayıp,ona göre bu değerli hazineyi kullanmaktır.Bunun için her şeyden önce geleceğe yönelik bir genel hedef belirlenmelidir. (bir üst sınıfa başarıyla geçebilmek,okulu zamanında,iyi bir dereceyle bitirmek,kendini geliştirip yetiştiren çağdaş bir insan olmak v.b.)
Hedefimizi belirledikten sonra,hedefe en verimli ve en etkili bir biçimde erişebileceğiniz bir plan hazırlayınız.Bu plan oldukça ayrıntılı hazırlanmalıdır.Zamanınızı,haftalık ve günlük işlerinizi esas alacak biçimde planlamalısınız.Bu zaman cetveli,sizin uğraştığınız büyük etkinlikleri kapsamaktadır. Zaman cetveline uymak için sizin tutum ve tavırlarınız çok büyük önem taşır.Bu cetvele katı bir biçimde uymanız gerekmez ancak yapılan sapmalar da çok fazla olmamalıdır.

Yapılacak Etkinlikler:
1.Sınıf ve Labaratuvar çalışmaları: Zaman cetveli üzerinde sınıfların yerlerini göstermek,planın önemli kısmını oluşturur.Haftanın her günü için taslak oluşturunuz ve yapacağınız her etkinliği bu taslağa yerleştiriniz.Bu planı,sınıfta yapılan çalışmalara uygun olacak biçimde yapınız.
2.Çalışma saatleri:Yaptığınız zaman cetveli üzerine "çalış" gibi sözcükler yazmayınız.Sadece çalışmayı yapacağınız yeri ve zamanı belirtmeniz yeterli olacaktır.
3.Serbest çalışma saatleri:Bu saatlerde,genellikle az dikkat gerektiren bir sınava hazırlık yapmak,normal zorlukta bir makale veya kitap okumak,referanslara bağlı kalarak extra bir ödev hazırlamak ve ya sözlü bir rapor hazırlamak gibi etkinlikler yapılabilir.
4.Günlük yapılacak etkinlikler ve görevler:Bu kısımda bütün gidermeniz gereken işlerle,günlük uğraşlar yer alır.(yıkanma,ütü yapma,ayakkabı boyama gibi)
5.Yemek zamanı:Okul yaşamını seviyorsanız ve okuldan maksimum yarar elde etmek istiyorsanız,fiziksel gereksinimlerinize dikkat ediniz.Rahatlıkla yemek yiyeceğiniz zamanı ayırınız.Okula yetişmek için alelacele,çörek ya da bisküvi gibi şeylerle öğününüzü geçiştirmeyiniz.
6.Kişisel sorumluluklar:Mektup yazma,şiir yazma,kompozisyon yazma,yatak düzenleme, ev işleri gibi yapmakla yükümlü olduğunuz işler bu bölümde yeralır.
7.Boş zaman ve eğlenme:Eğlenmeyi kapsayan okul içi çalışmalar çok yararlıdır. Yapmayı istediğiniz işlerle sistemli olarak uğraşırsanız,çalışma düzeniniz için daha iyi bir zihinsel hazırlıkta bulunmuş olursunuz.Zaman cetvelinde ayıracağınız dinlenme bölümünden gerektiği biçimde yararlanabilirseniz(tiyatro,sinemaya gitme,müzeleri ziyaret etme,hikaye-roman vs. okuma,spor yapma, yarışmalara katılma gibi) etkinliklere de zaman ayırmaya fırsat bulabilirsiniz.
8.Uyku zamanı:Zihinsel ve bedensel gelişiminizin sağlıklı olması için,günde en az sekiz saat uyku uyumanız gerektiğini göz önünde tutarak,zaman cetvelinde sekiz saatlik aralığı, bu iş için ayırınız.
Ancak zaman cetveli hazırlamak,bütün akademik sorunları çözmez.Bu ilk adımdır.Yapılan ilk plan her ne kadar mükemmel olarak işlemese de bunu bir kenara atmamalısınız.Üç hafta kadar uyguladıktan sonra, kararınızı vermelisiniz.Uygulamakta güçlük çektiğiniz etkinlikleri,tekrar gözden geçiriniz,gerektiğinde plan üzerinde,size ve içine bulunduğunuz duruma uyan değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz.