VERİMLİ ÇALIŞMANIN AMACI

Başarılı olabilmek, çalışmanın-emeğin karşılığını en iyi seviyede alabilmek verimli çalışmanın yollarının iyi bilinmesinden, uygulamalı ve programlı çalışma alışkanlığı geliştirebilmekten geçer. Öğrenmede; ferdin öğrenme yeteneği, ön bilgileri ve tutumları ile öğrenme ortamı kadar, uygulanan çalışma metotları da etkili olmaktadır. Bu nedenle okullarda öğrencilere verimli çalışma yollarının öğretilmesi gerekmektedir.
Rehberliğin önemli bir çalışma alanı da öğrencilerin derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli olan iyi ders çalışma teknik ve alışkanlıklarını kazanmalarına, başarısızlıklarının incelenip giderilmesine yardım edilmesidir. Okul başarısızlıklarının sebebi çoktur. Ancak bu sebepler içinde ders çalışma teknik ve alışkanlıklarının yanlış olma yüzdesi oldukça fazladır. Çalışma alışkanlığı ilköğretimde kazanılması gereken ve ferdin hayatı boyunca başarısını etkileyen bir faktördür. Burada da öğretmenlere büyük pay düşmektedir. Öğrencinin kendi çalışma metotlarını gözden geçirerek çalışma alışkanlıklarının tespitinde hangi alışkanlıklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirlemesinde ve verimli çalışma tekniklerinden yararlanarak kötü alışkanlıklarını nasıl düzeltebileceğini bulmasında yardımcı olmak gerekir.
Fert kendi kapasitesine uygun çalışma yöntemlerini belirleyip programlamalı ve öğrenmeyi amaç edinmelidir. Verimli çalışma yöntemi; başarıyı arttırıcı nitelikte olmalı, kalıcı olmalı ve bilgileri transfer edebilme özelliği taşıyıcı olmalıdır. Fert bu doğrultuda başarının artma yüzdesine göre verimli çalışma grafiğinin yükseldiğini gözlemleyebilmelidir.
Rehberlik etkinliklerinde öğrencileri eğitim psikolojisinin öğrenme alanındaki genel ilkeleri hakkında aydınlatmak, verimli ders çalışma metotlarını tartışmak öğrenciye yapılacak en yararlı eğitici yardımlardan biridir. Ayrıca; sözlük, atlas, ansiklopedi vb. yardımcı ders malzemelerinin kullanma, kitaplıktan yararlanma yollarını açıklama bir kitabı çabucak okuyup konusunu özetleyebilme teknikleri hakkında bilgi verme de eğitici bilgi verme çalışmaları arasında sayılabilir.
Her fert bir diğerine göre farklılık gösterir. Yaşı, cinsi, ırkı, kültürü, inançları, bilgisi, duygusal uyumu ve ne olursa olsun değerlidir. Çünkü her insanda geliştirilmesi mümkün olan potansiyel güçler vardır. Kişiler değerlendirilirken bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalı ve her insan kişilik, yetenek ve ilgi yapısına göre değerlendirilmelidir. Uygun bir başarı kazanma metodu için bu özellikler ferde sezdirilmeli, bilinçlendirilmeli ve bu doğrultuda programlanmalıdır.