VERİMLİ ÇALIŞMAYA NASIL GÜDÜLENEBİLİRİZ?

Güdülenme yani motivasyon, zihinsel v fiziksel olarak varılmak istenen hedefe odaklanmak olarak tabir edilebilir. Tıpkı araba sürmeye benzer bu; nereye gideceğinizi arabaya binmeden ve sürmeye başlamadan önce bilmeniz gerekir. Motivasyon, düşünce ve eylemle beraber başarının ve verimin anahtarıdır.
Genellikle başarısız çocuk, motivasyonu eksik olan çocuktur. Motivasyonu geliştirmek için çocuğun kendine olan güvenini kazandırmak, ailenin en önemli görevi olmalıdır. Anne ve baba ilgilerini geliştirmesi için yeterli kapasiteye sahip olduğu konusunda çocuğu teşvik etmelidir. Bunu sağlamak için küçük yaştan itibaren fırsatlar oluşturur ve bu fırsatları değerlendirmesi için çocuğu cesaretlendirir.
Teşvik edici tutum çocuğu araştırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye yöneltir. Örneğin, gelişimin ilk yıllarında çocuk sulu hamurun nasıl kek haline geldiğini merak eder. Anne bu etkinliği çocuğu ile paylaşırken, kekin çöpe atılma riskine rağmen kendi kekini yapması için ona fırsat vermelidir. Motivasyon(Güdülenme) okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini, kararlılığını belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir. Okul ve sınıfta meydana gelen öğrenme güçlükleriyle disiplin olaylarının önemli bir kısmının kaynağı güdülenme ile ilgilidir. Öğrencilerin bir kısmının bazı derslere ve okula karşı geliştirdikleri olumsuz tutumları ve öğrenme çalışmalarından zevk almalarını ve onların başka faaliyetlere yönelmelerine neden olur. Öğrenmek için her öğrenci öğretme-öğrenme sürecini istekli katılmak, öğrenmenin gerektirdiği ilkelere uymak ve çalışmak zorundadır. Bu nedenle öğrenme için gerekli güdülenmeyi sağlamak okulun ve öğretmenlerin öncelik taşıyan görevlerindendir.
Güdülenmiş ile güdülenmemiş öğrenci davranışları arasında farklar vardır. Hareketlerde kararlılık devamlılık ve ısrar vardır. Bir başka deyişle güdülenmiş davranış güdülenmemiş davranışlara göre şu farkları gösterir:
  • İlgi duyma ve dikkat etmede süreklilik
  • Davranışın yapılması için çaba göstermeye ve gerekli zamanı harcamaya isteklilik
  • Konu üzerine odaklaşma-kendini verme ve güçlüklerle karşılaşıldığında istenilen davranışı yapmaktan vazgeçmeme, sonuca gitmede kararlılık.
  • Okulda öğretme-öğrenme süreci içinde yukarıda belirtilenleri yapabilen öğrenci yüksek derecede güdülenmiş demektir.