DİKKATİ BİR KONU ÜZERİNDE TOPLAYABİLME :

Dikkati bir konu üzerinde toplamak alışkanlık işidir. Küçük yaşlardan itibaren, bu konuda alıştırma yaptırılmayan öğrencilerin, büyüdükleri zaman bir konu üzerinde dikkatlerini toplamaları beklenemez. Bundan başka zihni bir problemi olan kimselerde dikkatlerini bir konu üzerinde toplayamazlar. Bu sebebe bağlı olanlara yapılacak rehberliğin şeklide değişiktir.

Diğer sebeplere bağlı olanlar için yapılabilecek bazı tavsiyeler vardır:
1- Belirli bir yerde çalışmaya alışınız,
2- Yapabileceğiniz kadar gürültüsüz yerde çalışınız, fakat bunu kendinize alışkanlık haline getirmeyiniz,
3- Çalışma masası üzerinde ve odada dikkati dağıtacak şeyler bulundurmayınız,
4- Çalışma masasına oturunca kendinize bir hedef seçiniz ve o hedefe varıncaya kadar masadan kalkmayınız,
5- Masaya oturunca kendinize hedef olarak seçtiğiniz işi yapmaya başlayınız.
Kısaca kişinin dikkatini bir konu üzerinde yoğunlaştırması; çalıştığı yerde, o yerin ısı, ışık, gürültü ve sadeliğine, kişinin bir hedef belirlemesine bağlanabilir. Fakat bütün bunların yanında, kişi dikkatini o konu üzerinde toplayamıyorsa, o zaman konuyu değiştirmesi en iyi yol olacaktır. Kişi o konuya ilgi duymuyorsa kendisini adeta sınıftaymış gibi kabul etmesi tavsiye edilebilir.