ETKİLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE EĞİTİMİ :

1. Öğrenme konusu , ya anlamlı olarak düzenlenmeli yada öğrenci tarafından bir anlam verecek biçimde düzgün , planlı , sıralı hale getirilmelidir. Böyle olan konular hem daha kolay öğrenilmekte hem daha geç unutulmaktadır.
2. Örneklerden veya verilerden sonuç çıkarma , öğrenmede daha etkili bir öğrenme sağlamaktadır. Böyle genelleme yaparak öğrenme daha çok kalıcı olmaktadır.
3. Etkili öğrenme bir çok etkene bağlıdır. Üstün zekaya sahip olanlar , hep daha kolay öğrenmekte , hem daha geç unutmaktadırlar . Bununla birlikte öğrenmenin etkinliği dersten derse , konudan konuya , bireyin alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir.
4. Etkili öğrenme için konunun özünü öğrenmeye gerek vardır. Konunun özünü öğrenmek için de bununla ilgili ilkeleri bulmak ve genellemeleri yapmak gerekir . Bilinçsizce yapılan bellemenin değeri yoktur. Başlangıçta etkili görünse bile daha sonra unutmaya yol açmakta ve başarıyı düşürmektedir.
5. Ödül ve ceza , eğitim ve öğretimde etkili öğrenmeye yardım eder. Fakat bunun en uygun derecesini bulmak gerekir. Her ikisi de aşırı derecede kullanıldığı zaman olumsuz etki yarata bilir. Bununla beraber ödül cezadan daha etkilidir. Ödül ve ceza ile ilgili çeşitli teşvik yöntemleri içinde etkili öğrenmeye en çok yardım eden çocukla dostça bir konuşma yaparak yanlışlarını göstermektir. En kötüsü de başkaları nın önünde alay etmek , küçük düşürmektir. Ödül ve cezanın zamanında verilmesi , öğrenme üzerinde daha etkili olmaktadır.
6. Öğrenmede " Bütün - Parça - Bütün " yöntemi uygulamak bunlardan her hangi biri yada ikisini uygulamaktan daha etkilidir.
Yukarda anlatılan öğrenme yöntemlerine uygun olarak yapılan bir öğretimle daha etkili bir öğrenme sağlanmaktadır. Bunların dışına çıkılarak yapılan bir öğretim yanlış bir öğrenmeye yol açabileceği gibi kişiye bütün hayatı boyunca zarar verecek kötü alışkanlıklar da kazandırabilir. Aslında kendi dersinin en etkili biçimde nasıl öğrenebileceğini öğrencilere öğretmek , öğretmenin başlıca görevidir.