KÜTÜPHANELERDEN FAYDALANMA

Öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmalarında kütüphanelerin rolü büyüktür.Bunun için kütüphanelerden faydalanma yollarını bilmek gerekir.Öğrencilerin;

a-Kütüphanelerden hangi konularda,hangi çeşit kaynaklardan nasıl faydalanacaklarını bilmedikleri cevabı hatırınıza gelebilir.
b-Araştırma,inceleme yapmak için yeterli zamanların bulunmadığı
c-Gerekli rehberliğin,yerinde,zamanında ve istenilen şekilde yapılmadığı için çoğu kütüphanelere gelememektedir.
Öğrencilere,kütüphanelerin çalışma sistemleri,bölümleri,ansiklopedi ve sözlük gibi başvuru kaynaklarından arama ve bulma yolları öğretilmeli,öğrenciye rehberlik edilmelidir.Türkiye'deki halk kütüphanelerinde,genellikle üç çeşit katalog sistemi vardır.
1.Sistematik(konulara göre)
2.Yazar soyadına göre
3.Kitap adına göre hazırlanmalıdır.
Gelen okuyucu,yukarıda belirtilen üç unsurdan hangisi kendisine daha uygunsa,o kataloğa müracaat eder.Yazar soyadı ve kitap adına göre mevcut kataloglar,alfabetik sıra şeklindedir. Buna göre:
1.Yazar adı belli olan bir eseri araştıracağı zaman soyadının ilk harfi ile başlayacaktır. Falih Rıfkı Atay'ın eserini isteyecek kişi,yazar soyadına göre düzenlenmiş katalogdaki (A) harfinin bulunduğu bölüme bakacaktır.
2.Kitabın adını biliyırsa,kitap adına göre hazırlanmış kataloğun kitap adının ilk harfinden hareket edecektir."Çalıkuşu" adlı eser aranıyorsa,(Ç) harfine bakılacaktır.
3.Okuyucu kitap ve yazar adını bilmiyor,belli bir konuda araştırma yapıyorsa aşağıdaki yolu izleyecektir.
000 Genel konular
100 Felsefe
200 Din
300 Sosyal Bilgiler
400 Dilbilim
500 Nazari Bilimler
600 Tatbiki bilimler
700 Güzel sanatlar ve eğlence
800 Edebiyat
900 Tarih
Verimli ders çalışma yolları,her dersin tabiatına,konunun niteliğine göre değişir.Bu nedenle özellikle orta öğretimde,her ders öğretmeni,kendi dersine nasıl çalışılacağını,ders çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini daha ders yılı başında öğrencilere açıklamalı ve bir-iki ders saatini bunların uygulanmasına ayırmalıdır.
Her ders yılı başında,verimli ders çalışma yolları,süratli okuma,derste iyi dinleme,not alma,özet çıkartma,imtihanlarına hazırlanmave başarılı olma üzerinde bir seri konuşmalar ve uygulamalar düzenlenebilir.Kütüphanedeki kaynak kitaplardan nasıl faydalanılacağı,bir konu işlenilirken başvurulacak kaynakların nasıl belirleneceği gibi konular,seri seminer ve konferanslarda incelenmelidir.İyi ders çalışma yollarının en iyi öğretilebileceği saatlerin belirlenmesi, tabiatıyla,okulun şartlarına göre ayarlanabilir.